Regionmuseum Västra Götaland visar
i samarbete med fümms produktioner och Stenungsunds kommun
med stöd av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen:
konstNU – på turné
 
Ladda ner katalog/textmaterial: bok_2.pdf
”Utställningen kommer” från Regionmuseum Västra Götaland turnerar fr.o.m. 8 januari 2007 med konstNU, en utställning som vill visa på den mångfald av uttryck som finns i konsten idag.
I samband med utställningen, som vänder sig till grundskola och gymnasium - men även till en intresserad allmänhet - erbjuder vi pedagogiska visningar för elever samt handledning för lärare som vill arbeta vidare med materialet på egen hand.
Vi vill med utställningen ge en inblick i vad som händer på konstscenen idag, hur dagens konstnärer tänker och arbetar. Här presenteras sju konstnärer verksamma i regionen - konstnärer som arbetar med skilda tekniker, medier och teman i sin konst. Vår ambition är att någon av konstnärerna ska finnas med i varje kommun som besöks.

Medverkande:
Linda Tedsdotter, Göteborg. Aktuell med sin medverkan i Moderna Museets Moderna-utställning. Arbetar ofta med objekt som aktiverar publiken.
Christina Skårud, Göteborg. Arbetar med måleri i gränslandet mellan fotografi och abstraktion.
Anders Dahl, Skårve, Brastad. Ljudkonstnär och musiker som arbetar i ett fält mellan musik, ljudkonst och konst. Gör konserter, skivinspelningar och konstutställningar.
Henrik Persson, Göteborg. Arbetar ofta med teckningar som mixas med skulpturer och skapar installationer och miljöer.
Bo Melin, Göteborg. Undersöker verkligheten och ställer ibland den på ända.
Annika von Hausswolff, Göteborg. Med fotografin som uttrycksmedel.
Kristian Berglund, Svenshögen. Arbetar med bild och skulptur - med stort intresse för språk, politik och symboler.
 
Är du intresserad av att boka konstNU till din kommun? Hör av dig till:


Anna Sjölander, 0521-26 41 29
E-post: anna.sjolander@vgregion.se
 

I erbjudandet ingår:

transporter, försäkring, uppsättning och nedtagning av utställningen. RMVG tillhandahåller också utställningskatalog alternativt lärarhandledning samt affischer inför utställningen.
Dessutom ingår pedagogiska visningar av utställningen utifrån två olika visningsalternativ:

1. Två dagar med fem visningstillfällen för helklass. Om det är stora klasser är halvklass en fördel. Visningarna tar ca 45 minuter med lämpliga pauser emellan.

2.Två dagar med tre visningstillfällen + medföljande workshop. Sammanlagd tid per tillfälle: ca 90 minuter.

Projektet konstNU har sökt externa medel för konstnärsmedverkan och hoppas kunna erbjuda denna verksamhet i samband med de pedagogiska visningarna.
Beställaren ansvarar för marknadsföring mot skolor och bokning av klasser. Beställaren ombesörjer också att avtalad lokal är tömd och iordningställd när utställningen kommer, tillsyn av utställningen under öppettider, avstängning/igångsättning av teknik varje kväll/morgon, samt städning efter utställningsperiodens slut.

Pris: 6.000 kronor inklusive pedagogiska visningar och ev.konstnärsmedverkan.

Turnéplan 2007

Våren
2007-01-08 – 2007-02-02   Färgelanda
2007-03-27 – 2007-04-17   Ulricehamn
2007-04-18 – 2007-05-08   Hjo


Hösten
2007-08-17 – 2007-09-12   Åmål
2007-09-13 – 2007-10-10   Herrljunga
2007-10-19 – 2007-11-13   Angered
2007-11-14 – 2007-12-10   Kungälv
2007-12-11 – 2008-01-10   Lerum  Länkar:
www.christinaskarud.com
http://www.underhund.com/anders
http://www.fumms.se
http://www.bomelin.net

http://www.stenungsund.se/kultur